අධිකරණ අමාත්‍යවරයා එ.ජා. මානව හිමිකම් පිළිබද මහකොමසාරිස් හමුවෙයි

wijedasa-un.jpg

ජිනීවා හි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 32 වන වාර් ෂික සැසිවරාය සදහා සහභාගී වු අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබද මහකොමසාරිස් රාද් අල් හුසේන් කුමරු හමුවෙයි.

scroll to top