අද සිට තනියෙන් සිගරැට් බොන්න බැහැ

මාර්තු 20 2017 විමසුම

එක් සිගරට්ටුවක් විකිණීම තහනම් කිරීම සදහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අත්සන් තැබීමට නියමිත බව ආරංචි මාර්ග පවසයි .මෙය අද දින අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න විසින් ගෙන ඒමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි .
දුම් පානය අඩු කිරීම සදහා මෙම ක්‍රියා මාර්ගය ගන්නා අතර මේ හේතුවෙන් ඉදිරියේදී සිගරට් පැකට්ටුවක්ම මිලදී ගැනීමට සිදුවනු ඇත. මේ වන විට සිගරට් පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 1000 ඉක්මවා ඇත.

scroll to top