දකුණු කොරියානු විදේශ අමාත්‍ය යුන් බියුන්ග් සේ මහතා ලංකාවට

PM.jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත දකුණු කොරියානු විදේශ අමාත්‍ය යුන් බියුන්ග් සේ (Yun Byung-se) මහතා සහ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අරලියගහ මන්දිරයේදී අද (15) දින හමුවූ අවස්ථාව.

scroll to top