අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, ලංකාවේ දුගීබව පිළිබඳ ලෝක බැංකු තොරතුරු එළිදැක්වීමට සහභාගි වෙයි

wb-rw.jpg

බත්තරමුල්ල, ජනකලා කේන්ද්‍රයේ, ”අපේගම” පරිශ්‍රයේ අද (16) පැවැති ශ්‍රී ලංකාවේ දුගීබව සහ සෞභාග්‍යය පිළිබඳව නව ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ පර්යේෂණයෙන් සොයාගත් තොරතුරු එළිදැක්වීමේ සමාරම්භක උත්සවයට සහභාගි වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

scroll to top