අගමැති, දිවංගත ඩී.බී. විජේතුංග මහතාගේ 100 වැනි ඡන්ම දිනයට සහභාගි වෙයි

දිවංගත ජනාධිපති ඩී.බී. විජේතුංග මැතිතුමාගේ සිය වැනි ඡන්ම දින සංවත්සර උත්සවය ඊයේ (14) මහනුවර, අර්ල්ස් රීජන්ට් හෝටලේ දී පැවැති අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම උත්සවයට සහභාගි වූ අවස්ථාව.

ranil-db ranil-db-2

scroll to top